PARTIYA DEMOKRAT´A KURDISTAN - XOYBUN

PDK - XOYBUN24.04.1915 - EM TEVKUJÎNA ARMENİYAN ŞERMEZAR DIKIN ! BİZ 93.YIL DÖNÜMÜNDE ERMENÍ SOYKIRIMINI LANETLÍYORUZ !


Bimre Hovîtîya Terora Tirkan ! Kahr Olsun, Turklerîn Barbarca Teroru !

Dİ SALÊN 24.04.1915 - 1917 DA DEVLETA XUNMİJ A OSMANLİ FERMANA ARMENÎYAN DA Û MÎYON û NÎV ARMENÎ Bİ HOVİTÎ KUŞTİN. EM VÎ BUYERÊ ŞERMEZAR DIKIN ! 24.04.1915 . 1917 YILLARINDA BARBAR OSMANLI DEVLETİNİN ÇIKARDIĞI FERMANDA ERMENİ SOYKIRIMI OLDU. SUNUÇTA 1,5 MILYON ERMENI VAHŞİCE KATLEDİLDİ. BİZ 93.YIL DÖNÜMÜNDE ERMENÍ SOYKIRIMINI LANETLÍYORUZ !

PARTÎYA DEMOKRAT A KURDİSTAN - XOYBUN

P D K - X O Y B U N

24.04.1915 – 24.04.2009


KÜRT, RUM VE ERMENi SOYKIRIMLARININ TEŞHiRi ! . .

Osmanlı Imparatorluğunun sömürgeciliğine karşı gerila savaşını vererek, ulusal kurtuluş mucadelesi ile bağımsızlığını elde eden birçok ülke gibi Makedonya, Yunanistan, Romanya, Macaristan, Avusturya, ve 485 yıl Osmanlı Imparatorlu-ğunun sömürgesi olan Bulgaristanı örnek verebilirim. Osmanl´nın sömürgeciliğine karşı, Eylül 1875´de Yeni Zagrada Bulgar büyük bir serhildan (direniş) yaptılar.Osmanlı bu direnişi bastırmak için barbarca kan dökmüştü. Bu sebepler, Bulgar´ ları mucadelede azimli olmaya zorlamişti. Balkan ülkeleri Osmanlı Impatorluğunun çöküşünden yaklaşık 50 yıl önce, sömürgeciliğe karşı kahramanca direnen ve barbar Osmanlı yı tarihin karanlığına gömerek, bağımsızlığını kazanan ülkelerdır. Aynı tarihlerde Orta Doğuda, Kafkasya da, Balkanlar da Osmanlı nın sömürge çarkına karşı, birçok ulusun Ulusal Kurtuluş Mucadelesi Osmanlı nın çöküşüne sebep oluyor.

Sömürgeci barbar Pan-Turkist hareket direk olarak Jon-Türk Kemalistlerin yoğun ideolojikuğraşları ile kendilerini sömürgeciliğe karşı direnen, ilk Ulusal Kurtuluş Hareketi olarak tanılamakta idi.Oysaki bu yalan Kemalizmin sömür-geci karekterini yani Pan-Turkist lerin suni vatan ları olarak, ellerinde kalan Konstantinopolis, Pontos, Anatolia ile Kurdıstan´ ın sömürge gereğini gizleyebilmek için günümüze dek ısrarlar vurgulanıyor.

Atatürkün Erzurumda projesini çizdiği Misak-i Milli´den sonra Kürt ler mutlak inkarlarin esiri oldu.

Teke ve Zaviye´ lerin kaldırılmasında, medreselerde Türkçe dışında okutulan dilleri vs.gibi çıkartılan soy isim kanunu ile Kurdıstan da Kürtçe olan şehir, köy mezra ve insanların isimleri Türkçeleştirildi. Çıkartılan her kanunda Kürt ulusunu ve azınlıkları, bastırıp sindirebilmek için katliam uyguluyarak geri kalanını devşirmeleştirebilme uğraşını veren politika günümüzde devam etmektedir.

Meşrutiyet den sonra Istanbul da yayınlamakta olan Âlemdar Gazetesi 1912 yı- lında Ittihatçıları zor duruma koymuş ve başka komplolara olanak hazırlamak için eğitilmiş ajanlarını Kurdıstan a yığdırarak Ermeni ve Kürtler arasında çatış-malar yaratmaya uğraştıklarını yazmıştı. Dönemin Şeyhul Islam ı ise açıklama-sında böyle demişti,´´bir takım olaylardan anlaşılıyorki, bazı kötü niyetli şahıslar, Ermeni lerin yaşadıkları Anadolu illerinde dolaşıyor. Ve bu yörelerdeki Müslüman larla Hıristiyan lar arasıda, düşmanlık koymam için, kışkırtıcı fikirler yayıyorlar´´demiş.

Tabikisöz konusu kışkırtıcı uğraşların sebebi yanlızca Osmanlı yönetiminin iç çekişme ve çatışmaları değil. Kürt ve Ermeni halkların ilişkilerini bozmak vede ortak mucadelelerini önlemekti. Osmanlı ların ilişki kurabildikleri bazı Kürt ve Ermeni aileleri işbirlikçi yapmışlardı. Özelikle Kürt aileleri kulanarak Kurdıs-tan daki Kürt serhıldanlarına karşı ihanet çeteleri yapıp, birini diğerine karşı savaştırarak kırdırmak temel amaçlarıydı.

Muş da Hıristiyan ların en önemli din adamı olan Neres Xoroxanyan 1912 yılı Ekim ayında bir mektup yazarak böyle diyordu,´´Boş yere Çerkez leri, Kürt leri ve öteki halkları suçluyorlar. Tüm vahşetin ve barbarlığın kaynağı Türk devleti-dır. Hangi partinin iktidarda olduğu hiç önemli değildır. Ister Itilaf ve ister Ittihat olsun fark etmez,´´diyordu.

Hıristiyan din adamının o dönemin bilgekiğine bakarsak yüz yıl önce Osmanlı nın anlayışı neyse bu günkü TC. Devketinin anlayışı aynıdır.

Ilk Ermeni katliamı Ağustos 1894 de Sultan Abdulhamit tarafinda başlatıldı.Er- meni lerin Istanbul ve Ermenistan daki soykırımı 2´ci Abdulhamit,Talat, Enver Paşalar tarafında Vanpirce uygulandı.

Osmanlı Imparatorluğu kendi yönetimini merkezileştirme politikasıyla 1909’da Ittihat ile biçimlenen Jon - Türk ler tarafında 24.04.1915 yılında çıkardıkları katliam fermanı ile kitleler halinde göçürtülen Ermeni ve Kürt ler bu sefer 27. 05.1915 yılında tekrar Pan- Tükist lerin çıkardığı üç maddelik Tehcir kanunu ile jenosid yaşatırdı.1916 ya kadar devam eden Osmanlı vahşeti 1,5 milyon mazlum Ermeni nufusu katkedilmişti. Artık bu bir Ermeni soykırımıydı. Osman lı nın birçok fermanlarına dayanama yan Ermeni ler Toros lara sürülmüşlerdi. Ermeni lere uygulanan son soykırım fermanlarında çok sayıda Ermeni Toroslar dan Suriye, Lübnan, Fransa ve bir çok dünya ülkelerine göçtüler.

Tabiki bu arada Rum lara sürgün ve katliam uygulanarak geri kalanı çeşitli zamanlarda sindiriliyor…

Rum, Ermeni, Asuri-Suryani halklarının etnik ve temizlik hareketiyle beraber 27.02.1915 de Kürt aşiret reislerine yönelik göç kanunuyla sürgün uyguluyan Pan-Turkist ideolojinin mirasçısı olan Kemalist hareketin önderliğindeki TC devletinin millitarist gücü 1925 ve1938´deki gibi Kürt serhıldan larını katliamla bastırmışlar. Böylelikle Misak-i Milli sınırlarını dahada sağlamlaştırarak Konstantinopolis, Anatolia, Pontos ve Kurdıstan olan sömürge parçalarını uzun yıllar için garanti altına almış oldular.

Bir çok jenositlerin, Ermeni leri göçertirme hareketinin sebeplerinden bazıları şöyle; Ermenistan daki direnmeler vede Osmanlı devletinin sınırları içinde Ermeni lerin Kültürel ve sosyo ekonomik gibi ilerlemeleri Osmanlı yı düşündürüyordu. Örneğin Ermeni elsanatının dünya pazarına girmesi ve sürekli serhıldanlarla kendilerini yeniliyen, Kurdıstan Ulusal Kurtuluş Mucadelesini veren Kürt´lerlen Ermenilerin ilişkiler içinde olması Osmanlıyı hırçınlaştırıyordu. Ermeni özerk bölgesi intimali gibi ve diğer suni vatanları olan, sömürgelerini yitirme korkusu, barbar Osmanlı nın Vanpirce katliamlar yapmasına neden olan etkenlerdır.

Ocak 2001`de Fransa devleti insanlık görevini yerine getirerek, Ermeni soykırım tasarısını kabul etti. Bunun üzerine barbar ve terörist TC devleti utanmayarak, Fransa devletine çeşitli tepkiler gösterdi.

’’Türkün öfkesini taşırma’’ sloganlarıyla Fransa´ya tehditler Barbar TC devleti sokak serserilerinden oluşan terörist sivil ordusunu coşturarak Gazi Antep te gövde gösterisini yapmişlardı. Terörist sokak serserilerden oluşan sivil ordu, ’’ Fransa şaşırma ’’ savurarak bayraklarını yakmaktan hiç çekinmiyorlardı.

Bakın TC devleti çeşitli Televizyon kanallarının haberlerinde, Ermeni soykırım yasa tasarısını kabul eden Fransa´ya,´´ihale tokadı´´atıyoruz, diyerek tehdit ediyorlardı. Yalandan yoksullukpolitikasını yapan TC devleti, açıkça ismi Fransa olan ve dünyanın gelişmiş ölkelerinden birine, ambargo koyduğunu dünyaya ilan etmişti.

Utanmaz TC ´´Fransa ortalığı karıştıra dursun,´´ demogojisiyle buldukları bay ve bayan iki bunağı örnek gösterek, Ermeni ve Türk eşler bir yastıkta kocuyor. Türkler böyle saçma olayları, Televizyon ekranlarında basitleştirerek, kendilerini haklı çikarma, girişimleriyle gülünç durumuna düşüyorlardı.

TC. Devleti Fransa Arkatel şirketine verdini 149 milyon dolarlık istihbarat uydusu projesini iptal etiklerini açıklamışlardı. Ayrıca´da 250 adet Tank ihalesinin iptalini gündeme getiriyordu. Ancak bu iyi olurdu. Hiç olmazsa TC. Kürt lere karşı silahlanmış olmuyordu…

Fransa devleti, Kurdıstan’ ın sömürgecileri tarafında bölünmüş, tüm Kurdistan in sömürge olan parçalarını sömürgeciler den arılmasında vede Kurdıstan devletinin kurulmasında yardımcı olsun. O zaman söz konusu tankların, daha fazlasını, Kurdıstan devletine satsınlar. Birde söz konusu olan Tankları, Kurdıstan´ın komşuları olan Yunanistan ve Ermenistan a satsınlar. Biz Kurdıstan´lılar bundan mutluluk duyarız.

Bakın Ermeni asıllı Murat TOPALYAN, Amerikan´daki bir eyleminden dolayı, yargılandı. Peki ASALA örgütünün mensuplarını, çağdaş Avrupa ülkelerinde, birer, birer katleden TC. Devletinin Kontır-Gerila´larını ise dünyadaki hiç bir yargı organı yakalayıp yargılamıyor…Peki neden? …

Kürt ulusu adına Çağrı: Sayın Ermeni Tarihçileri: Gerard Derayan, Yves Ternon, Anahide Ter Minasion.

Sayın Ermeni Bilim Adamları: Frederic Ferdit, Claude Mutafian, Jean Michel Thierry.

Sayın Ermeni Din Adamları : Michel Riqet, Norvan Zakaria, Jean Daniel, Sahagian Mesrob Djorian, Aidi Boidji Kaniman.

Vede Sayın Ermeni, yazar, sanatçı, gazeteci, akademisyen, siyasetci, politikaci, örgüt, dernek temsilcileri, Taşnak ve diğer partilerin yetkilileri ve Ermeni devletinin yöneticileri: Biz KÜRT ulusu olarak Ermeni Soykırım Yasa Tasarısını, Ocak 2001´de kabul eden Fransa devleti ve parlamenzosu na teşekürlerimizi sunuyoruz. Ancak bu günkü Fransa parlamentosu ve hükümetinden aynı tutumu bekliyoruz.

Pan-Turkist TC devletinin geçmişteki ve gelecekte olası barbarliklarına karşı mucadele için, günümüzde Amerika ve Avrupa devletlerindeki, Rum ile Ermeni lobilerinin, KURDISTAN´IN ulusal güçleriylen güçbirliklerini öneriyorum.


Ali Cahit KIRAÇ

06.11.2002
Têkilî : alicahitkirac@yahoo.de & mirezdin@hotmail.comPDK Slide Show 9 : http://www.pdk-xoybun.com/images/alicahitkirac_pdk.htm

PDK Slide Show 10 : http://www.pdk-xoybun.com/images/xoybun12.htmlKurdistan Welatê Kurda ye ! Kerkûk Dilê Kurdistanê ye !Bimire Dagirkerî ! Her Bijî Kurd û Kurdistan
Piroje ya Kurdistan a Mezin ! Groß Kurdistan Projekt !

http://www.pdk-xoybun.com

http://www.xoybun.com/extra/slide/Unbenannt-2.swf


http://www.pdk-xoybun.com/nuceimages/Newroz_Kurdistan_PDK_Xoybun_x1.jpg


http://www.pdk-xoybun.com/nuceimages/Nexise_Kurdistane_PDK_b.jpg


http://www.xoybun.com/nuceimages/Parastina_Sinore_Kurdistana_Mezin_1.jpg


Sosyal, Çağdaş, Bağimsiz, Bîrleşîk ve Demokratîk, Kurdistan Îçîn, El Ele Vêrîn !Avakirina Kurdistan a Mezin, Egera Aşîtî û Demokrasî ya Cîhanê ye !Komela Bazirganên Kurd û German Ava Dibe.Banga, piroje ya bazirganî û piroje ya Kurdistan a mezin ... !
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ÇiMA FERMANA QiRÊ BU


Osmanlî got qira xaço.
Xaço revî got ax xuço.
Berku navê te Axçik e.
Tera bivên harsik xuço.

Hustuyê zirav bi xaç e.
Keça Armenî Axçik e.
Tev bi zêr û zîvê xaç e.
Qîza mêran buka Xaço.

Qîza Armen bi dest xet bu.
Gundî karker û reşber bu.
Tev neqiş bend û zêrkar bu.
Ked firot navê wan li der.

Çavê Osmanlî ya zur bu.
Ew bi xwa bi nav barbar bu.
Her roj bê qedir qiymet bu.
Loma şand fermana qirê.


Ali Cahit Kıraç

09.11.02

Têkilî : alicahitkirac@yahoo.de & mirezdin@hotmail.comPDK Slide Show 9 : http://www.pdk-xoybun.com/images/alicahitkirac_pdk.htm

PDK Slide Show 10 : http://www.pdk-xoybun.com/images/xoybun12.htmlKurdistan Welatê Kurda ye ! Kerkûk Dilê Kurdistanê ye !Bimire Dagirkerî ! Her Bijî Kurd û Kurdistan
Piroje ya Kurdistan a Mezin ! Groß Kurdistan Projekt !

http://www.pdk-xoybun.com

http://www.xoybun.com/extra/slide/Unbenannt-2.swf


http://www.pdk-xoybun.com/nuceimages/Newroz_Kurdistan_PDK_Xoybun_x1.jpg


http://www.pdk-xoybun.com/nuceimages/Nexise_Kurdistane_PDK_b.jpg


http://www.xoybun.com/nuceimages/Parastina_Sinore_Kurdistana_Mezin_1.jpg


Sosyal, Çağdaş, Bağimsiz, Bîrleşîk ve Demokratîk, Kurdistan Îçîn, El Ele Vêrîn !Avakirina Kurdistan a Mezin, Egera Aşîtî û Demokrasî ya Cîhanê ye !Komela Bazirganên Kurd û German Ava Dibe.Banga, piroje ya bazirganî û piroje ya Kurdistan a mezin ... !